top of page
Untitled-11.png
egdal_blue_FIN_convert.png

אגודת אגד"ל היא הארגון המייצג את המומחים לתפקודי למידה בארץ, מתוך מטרה לקדם את תחום לקויות הלמידה

Untitled-9.png

האגודה הישראלית של מומחים ללקויות למידה

אפשרויות בחירה

icon9.png

עדכונים שוטפים

כאן תוכלו למצוא מידע עדכני על הפעילויות של אגד"ל

לוח מומחים

לוח מומחים – מאגר מומחי לקויות למידה, ניתן לחפש מורה להוראה מותאמת או מאבחנ/ת במיקומים שונים בארץ

מידע כללי

כאן תוכלו למצוא מידע כללי על לקויות למידה, תהליך האבחון ואמצעי טיפול

clouds-2.png

אודות אגד"ל

אגודת אגד"ל (האגודה הישראלית של מומחים ללקויות למידה) הוקמה בשנת 2014 על ידי מומחים ללקויות למידה, בעלי תואר שני מתוכניות ההכשרה השונות לליקויי למידה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל.

האגודה שמה לה למטרה לקדם את תחום לקויות הלמידה כך שיינתן מענה מקצועי ושוויוני בתחום האבחון והטיפול בלקויות למידה והפרעות הקשב לכל האוכלוסיות והמגזרים במדינת ישראל.

האגודה הוקמה כדי להוות גוף מייצג עבור כלל המומחים בתפקודי למידה והצורך לעגן את מעמדם המקצועי באמצעות חקיקה וכפועל יוצא מכך הסדרת מעמדם במוסדות שונים ודאגה לרווחתם המקצועית.

everytime-our-teacher-is-very-helpful.jpg
bottom of page