top of page
young-woman-reading-news-article.jpg

אגד"ל בתקשורת

ליקטנו מספר קטעי תקשורת שהתפרסמו במידעונים האחרונים של אגד"ל, מוזמנים להיכנס לקישורים השונים ולהתרשם.

רשת ב' (כאן), ד"ר מיכל לרנר התראיינה לתוכנית "זה מגיע לכם" בהנחייתה של ד"ר גילי תמיר בנושא זכויות סטודנטים בהשכלה הגבוהה. ניתן לשמוע את הראיון כאן.
(בחלק הראשון של ההקלטה)​

 ​

ד"ר רותי דקל פרסמה כתבה בה היא מסבירה שלא כל קושי בלימודים שילדים חווים ניתן לאבחן כלקות למידה. בכתבה ניתנים הסברים על לקויות למידה שונות וכן מידע על אבחונים. ניתן לקרוא את הכתבה כאן.

 ​

ידיעות אחרונות, ד"ר ענת משה על הכניסה לכיתה א' בכתבה "בוקר טוב תלמידים". ניתן לקרוא את הכתבה כאן.

 ​

כל הזמן, כתבה של מירי זולטי פוזננסקי על ניצול מיטבי של החופש לשם התארגנות לקראת שנת הלימודים. ניתן למצוא את הכתבה כאן.

 ​

מוסף זמנים, ידיעות אחרונות, בכתבה מרואיינות חברות העמותה מירי זולטי פוזננסקי ומיה יכיני בנושא עידוד קריאה בקרב ילדים. ניתן לקרוא כאן

 ​

ynet  הורים, כתבה בנושא הורים לילדים עם הפרעות קשב, בכתבה מרואיינת פרופסור ציפורה שכטמן מאוניברסיטת חיפה לקראת הרצאתה בנושא בכנס השנתי של אגד"ל. את הכתבה ניתן למצוא כאן.

 ​

רשת ב' (כאן) - שני קחטה התראיינה לתוכנית "זה מגיע לכם" על הכנס השנתי של עמותת אגד"ל ועל הסוגיות המרכזיות שנמצאות על הפרק בתחום לקויות הלמידה והפרעות הקשב. ניתן לשמוע את הראיון כאן.

bottom of page