top of page

     מה מקבלים חברי אגד"ל?​

 • השתייכות לארגון בעל ייחוד מקצועי

 • יכולת השפעה על מדיניות וקבלת החלטות

 • הנחה של 294 ₪ ברכישת ביטוח אחריות מקצועית וכן אפשרות להצטרף ל"פוליסת הגג"

 • הנחה בהשתלמויות וכנסים

 • אפשרות לפרסום מאבחנים ומטפלים באתר האגודה

 


human_palm_prints2_edited_edited.jpg

הצטרפות לאגודה

 • השתייכות לארגון בעל ייחוד מקצועי

 • יכולת השפעה על מדיניות וקבלת החלטות

 • הנחה של 294 ₪ ברכישת ביטוח אחריות מקצועית וכן אפשרות להצטרף ל"פוליסת הגג"

 • הנחה בהשתלמויות וכנסים

 • אפשרות לפרסום מאבחנים ומטפלים באתר האגודה

 • הנחה  של 10% בחברת אבחונית על אחד ממסלולי הרכישה (ההנחה ניתנת פעם אחת בכל שנה קלנדרית)

​​

כיצד להצטרף לאגד"ל?

על מנת להצטרף לאגודה יש לבצע את הצעדים הבאים:

1. שליחת תעודות המעידות על סיום התואר בתוכנית רלבנטית ו/או על היותך סטודנט מן המניין (משנה ב' ואילך) בתכנית רלבנטית לתואר שני באחד מהמוסדות הבאים: אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת תל-אביב, אוניברסיטת בר-אילן, מכללת בית-ברל, מכללת תלפיות, המכללה הערבית ומכללת סח'נין.

את התעודות ניתן לשלוח למייל של הארגון, שכתובתו:

Ld.org2014@gmail.com

2. מילוי טופס בקשת הצטרפות לעמותה >>

 

3. תשלום דמי חבר שנתיים, שיהיו תקפים לשנה מיום התשלום.

את דמי החבר ניתן לשלם בשתי דרכים:

העברה בנקאית

להלן פרטי החשבון:

החשבון ע"ש אגד"ל - האגודה הישראלית של מומחים ללקויות למידה

מס חשבון: 125563029

סמל בנק: 11 (דיסקונט)

סניף: 76 (סניף מרכז הכרמל)

תשלום מקוון באמצעות paypal

בוגר/ת תואר שני: 400    |  חידוש בחודש ההצטרפות: 360  (10% הנחה) 

סטודנט/ית במהלך לימודי התואר השלישי: 320   | חידוש בחודש ההצטרפות: 290 (10% הנחה)

סטודנט/ית במהלך לימודי התואר השני: 200  | חידוש בחודש ההצטרפות 180  (10% הנחה)

 

*החברות באגד"ל היא שנתית ותקפה מיום התשלום. לבירור חודש ההצטרפות שלכם, אנא שלחו מייל: Ld.org2014@gmail.com

המצטרפים החדשים וכן החברים המחדשים את חברותם יקבלו הודעה על אישור חברותם וקבלה על התשלום.


    דמי חברות לשנה באגד"ל

      בוגר/ת תואר שני: 400 ₪ | חידוש חברות למחדש בחודש ההצטרפות: 360 ₪ (10% הנחה)

      סטודנט/ית במהלך לימודי תואר שלישי: 320 ₪ | חידוש חברות לסטודנטים שמחדשים בחודש הצטרפותם: 290 ₪ (10% הנחה)

      סטודנט/ית במהלך לימודי תואר שני: 200 ₪ | חידוש חברות לסטודנטים שמחדשים בחודש הצטרפותם: 180 ש"ח (10% הנחה)

     מה מקבלים חברי אגד"ל?​

bottom of page