top of page
team-sitting-desk-checking-reports-talking-top-view.jpg

ביטוח אחריות מקצועית לחברי אגד"ל 

לאחר עבודה רבה ובדיקה מעמיקה, אנחנו שמחים להודיעכם כי הצלחנו להגיע להסכם עם ענת רפופורט סוכנות לביטוח לגבי מתן ביטוח אחריות מקצועית למאבחנים ומטפלים - עבור חברים באגד"ל (האגודה הישראלית של מומחים ללקויות למידה).

הסכם זה נערך לאחר שנבדקו מספר אפשרויות מול מספר חברות ביטוח, ולאחר שהתייעצנו עם עורכי דין ומומחים לביטוח.

אנחנו מבקשים להדגיש - ההצטרפות להסכם הביטוח הינה אישית וולנטרית. אגד"ל איננה מחייבת את חבריה להצטרף להסכם.

כל המעוניין בפרטים נוספים לגבי הביטוח המוצע, מוזמן לפנות לסוכנות הביטוח רפופורט בטלפון 03-5754446 או במייל hkeren@rap-mad.co.il

יש להציג את עצמכם כחברים בעמותת אגד"ל ולהפנות להסכם ביטוח אחריות מקצועית למאבחנים ומטפלים - עבור חברים באגד"ל. לצורך מימוש העסקה תהיו מחויבים לשלוח לסוכנות העתק של תעודת החבר שלכם. כך שמי שטרם קיבל תעודה, מוזמן ליידע אותנו.

למידע נוסף על הביטוח >>

bottom of page