business-team-training-listening-meeting-concept.jpg

כנסים מקצועיים

בכל שנה אגד"ל מארגנת שני כנסים מקצועיים גדולים: הכנס השנתי ללקויות למידה ויום עיון בתחום לקויות הלמידה במגזר הערבי. בכל אחד מהכנסים משתתפים מאות אנשי מקצוע, נהנים ממגוון הרצאות מרתקות שניתנות על ידי חוקרים ואנשי שטח מובילים בתחום. ​

הכנס השנתי ללקויות למידה והפרעות קשב 2022 - לחצו כאן לקול הקורא