top of page
Traditional Fashion Portrait.jpg_edited.

לקויות למידה והפרעות קשב בצה"ל

בעלי לקויות למידה / הפרעת קשב יכולים לקבל התאמות במבחני הצו הראשון. צה"ל נותן התאמות ע"פ קריטריונים משלו, ואינו מחויב להתאמות שהתקבלו בביה"ס.

כדי לקבל התאמות, יש לשלוח מסמכים רלוונטיים (אבחון דידקטי / פסיכולוגי או נוירולוגי מלא) עד שבועיים לפני מועד ההתייצבות לצו הראשון. בנוסף, יש להגיע לצו הראשון עם המסמכים שנשלחו.

 

חשוב שהאבחון יבוצע ע"י גורם מוסמך, בהתאם לסוג לקות הלמידה ו/או הפרעת הקשב: מומחה ללקויות למידה (בעל תואר שני או מוכר ע"י משרד החינוך), פסיכולוג, נוירולוג או פסיכיאטר.

למידע נוסף >>

bottom of page