top of page
Female Student_edited_edited.jpg

לקויות למידה בהשכלה הגבוהה

אנשים עם לקויות למידה והפרעות קשב יכולים להצליח באקדמיה. הם לומדים בכל הפקולטות והחוגים במוסדות להשכלה גבוהה. בעזרת סיוע ותמיכה, ובעזרת שימוש בהתאמות הולמות, הם מסיימים את לימודיהם לתואר ראשון ורבים מהם ממשיכים לתארים מתקדמים.

 

כיום על מנת להתקבל ללימודים במרבית המוסדות להשכלה גבוהה יש להיבחן בבחינה הפסיכומטרית. ניתן לבקש לבצע את הבחינה הפסיכומטרית בתנאים מותאמים. יש להגיש בקשה בכתב, בצירוף מסמכים המתעדים את קיומה של המגבלה או הלקות, כמפורט בנוהלי ההרשמה ובאתר האינטרנט של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה (מאל"ו).

הצוות המקצועי של במו"ת, הכולל פסיכולוגים מומחים בעלי תואר שני ושלישי ומומחים ללקויות למידה, בוחן את הבקשות. בהתאם לסוג הלקות וחומרתה הצוות קובע אם הפונה זכאי לתנאים מותאמים בבחינה או לא, ולאילו תנאים.

הסבר מפורט על הבחינות בתנאים מותאמים >>

חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על-תיכוניים התשס"ח קובע כי כל מוסד להשכלה גבוהה חייב להקים ולהפעיל מרכז תמיכה עבור סטודנטים לקויי למידה ובעלי הפרעות קשב.

לכל מוסד אקדמי יש נהלים שונים בנוגע לאבחון הקביל על ידו לצורך מתן תמיכה והתאמות.

ברוב המוסדות להשכלה גבוהה נעשה שימוש באבחון מת"ל. מת"ל (מערכת לבדיקת תפקודי למידה) היא מערכת ממוחשבת שמטרתה לאבחן את לקויות הלמידה השכיחות (דיסלקסיה, דיסקלקוליה ודיסגרפיה) ולהעריך את הסבירות לקיום הפרעת קשב. היא מיועדת לבוגרים מגיל 16 עד 30. המערכת פותחה במרכז הארצי לבחינות ולהערכה בסיוע מומחים ללקויות למידה, ביוזמה ובמימון של הוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת) של המועצה להשכלה גבוהה. 

מידע על מערכת מת"ל ומרכזי האבחון של מת"ל ניתן למצוא כאן:

מידע כללי על האבחון >>

מרכזי האבחון המאבחנים באמצעות מת"ל >>

bottom of page