people working

בעלי תפקידים באגודה בהתנדבות

חברי ה​ועד המנהל של אגד"ל: ד"ר מיכל שכטר-לרנר, ד"ר שני קחטה, ד"ר רונן קספרסקי,ד"ר עינת קליידר טסלר, סירא חנא חזאן, הילה קנר, ד"ר מיה יכיני, הגר נגב, שירה שתיל 

ועדת ביקורת: הילי איידלין-לוי, לאורה קוקיאר, נועם ביאליק

 

ועדת כנסים והשתלמויות: מיה יכיני, מיכל שכטר-לרנר, שני קחטה, שירה שתיל,סיראא חנא-חזאן

 

קידום הפרופסיה בכנסת: הילה קנר, מיה יכיני, שירה שתיל, שני קחטה,
הגר נגב, עינת קליידר-טסלר 

 

יחסי ציבור, תקשורת ואינטרנט: שני קחטה, מיה יכיני, מיכל לרנר,
עינת קליידר-טסלר, הגר נגב 

 

הוועדה לכתיבת הקוד האתי: שני קחטה, הגר נגב, גליה ברזילי, הילי איידלין-לוי

 

ועדת כספים: רונן קספרסקי 

 

 

 

בעלי תפקידים בתשלום

 

 

מנהלת אדמיניסטרטיבית: עינת בן-עזרא

 BDO רואה חשבון: חברת

עורך דין: ד"ר נוי ברינט